Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – precyzyjny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Lepkościomierz, nazwany także wiskozymetrem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu – między innymi przy produkcji opakowań, papieru, w zakładach chemicznych, jak również w branży motoryzacyjnej i spożywczej. Testom poddawane są płyny – asfalt, klej, lakiery i żywice. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Pomiar lepkości – typy aparatów

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Lepkościomierz ViscoScope wyposażony jest w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.