Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Szczegółowe wiadomości w temacie automatycznej windykacji należności. Przekonaj się!

Może być mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Cykliczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika stosowne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wypisuje identyczną ilość faktur i paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj własne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać własne scenariusze działań podejmowanych wobec nie płacących klientów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wymienione powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi również ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]