Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Po więcej szczegółów o nocie księgowej na 40 euro kliknij w to miejsce.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią krótkotrwałych problemów z wypłacalnością czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]