Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Tu otrzymasz odpowiedź na pytanie, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale też i gros osób dokonujących zakupów online, otrzymał przynajmniej raz fakturę proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, toteż raz za razem spotykamy się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Należy natomiast zachować ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą zapowiedzi danej oferty. Nie stanowi dowodu nabycia towaru ani zrealizowania usługi, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, więc warunki transakcji w niej opisane mogą wciąż być zmodyfikowane.

Faktura proforma musi być dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma zawiera te same dane i przypomina z wyglądu fakturę VAT, m.in.:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych rabatów,
  • określenie prognozowanej daty dostarczenia towaru czy też wykonania usługi,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Należy również mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.