Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Po więcej informacji o metodzie kasowej kliknij tu.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane towary lub zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do stałego śledzenia wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]