Vitberg – utworzono pierwszą Pracownię Wibroterapii w Polsce

Więcej na temat marki Vitberg na https://youtube.com/watch?v=UjB6L8FIPG4

W 2018 r. na AWF-ie w Krakowie zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Projekt zaistniał przy współudziale nowosądeckiej firmy Vitberg.

Badania oraz zajęcia dydaktyczne z produktami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do prowadzenia badań naukowych nad oddziaływaniem terapii wibracjami na organizm ludzki. Będą się w niej również odbywać zajęcia dla studentów AWF-u z zakresu fizykoterapii, odnowy psychosomatycznej i kosmetologii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które zaopatrzona została pracownia, posłużą także do regeneracji sportowców. Rozgłos krakowskiej pracowni przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się aparaty marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty testów mogą pomóc w modernizacji terapii pacjentów czy usprawnieniu treningów sportowców. Zapewne w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane prace badawcze z zakresu fizjologii i biochemii. Analizie poddany zostanie wpływ wibroterapii na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Wyniki badań będą porównywane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z całego świata.

Adres:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]