Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Ochrona fundamentów przed negatywnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu lokatorów.

Komu powierzyć realizację izolacji fundamentów?

Planując budowę obiektu, warto powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także gruntowna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po deszczu fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby izolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów także należy pozostawić profesjonalistom, ponieważ nierzadkim błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Niepoprawne wykonanie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.