Badania psychologiczne kierowców – jakie obejmują testy?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała -więcej o tych usługach poznasz tutaj

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, nierzadko bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: neurotyzm, intro- oraz ekstrawersję i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista sięga po aparat krzyżowy, wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny tylko pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E oraz D. Przejść muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód instruktora lub egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy dodać, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna w zależności od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]