Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Więcej informacji o badaniach psychologicznych Bielsko - skieruj się tutaj

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego rodzaju testom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, ponieważ badane parametry słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, ale jeśli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]