Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Więcej o badaniach wysokościowych Bielsko na www.bielskobadania.pl.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność wykonywania drobiazgowych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na podestach, konstrukcjach budowlanych i stropach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się przynajmniej 1 metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na masztach, podestach, stropach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku lub innych przeciwwskazań mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku epilepsji, wad wzroku lub problemów z błędnikiem. Oprócz tego trzeba też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – termin ważności

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, wada wzroku, jak również cukrzyca i schorzenia neurologiczne. Warto wspomnieć, że noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]