Co warto wiedzieć o doradztwie HR?

Na janklusak.pl/oferta/zarzadzanie-projektami-hr/ znajdziesz aktualną ofertę doradztwa HR.

Niektóre działania zaplanowane przez dział HR mogą wykraczać poza możliwości danej firmy. Kłopot staje się niesłychanie istotny, gdy konkretny projekt zakłada sporo zmiennych, a zarazem zahacza o tematykę nieznaną do tej pory zespołowi. Istotny dla skuteczności poprowadzenia całego procesu jest poziom zaawansowania zamierzenia i, co za tym idzie, wiedza wymagana do jego wykonania. Z tej przyczyny w wielu sytuacjach nieodzowne okaże się wsparcie niezależnych ekspertów, którzy, w zależności od potrzeb, mogą wziąć na siebie zarządzanie całością lub świadczyć doradztwo w wskazanych stadiach projektu. W jakich sytuacjach podmioty winny skorzystać z usług doradztwa HR?

Doradztwo personalne – zarządzanie pojedynczymi częścią lub całym projektem

Po pomoc proponowaną w ramach doradztwa HR, podmioty sięgają w różnych okolicznościach. Jednym z najważniejszych aspektów takiej współpracy jest sprawdzenie poziomu satysfakcji pracowników. Aby jego rezultaty były miarodajneoraz przydatne przy sporządzaniu strategii, potrzebne jest wykorzystanie odpowiednich technik gromadzenia informacji i ich trafna analiza. Oprócz tego podmioty częstokroć zatrudniają konsultanta HR w celu przeprowadzenia wszelkiego typu audytów – z reguły dotyczących komunikacji wewnętrznej. Jak wcześniej wspomnieliśmy, funkcja konsultanta HR bywa wieloraka. Niekiedy jest on project managerem, nadzorującym cały proces od podstaw, w innych przypadkach zaś jest wyłącznie konsultantem merytorycznym, dającym wszechstronne wsparcie w przypadku ewentualnych trudności.

Doradztwo HR – jak znaleźć odpowiedniego specjalistę?

Skuteczność działań zapoczątkowanych we współpracy z doradcą HR jest zależna w głównej mierze od tego, jakie kompetencje opanował wybrany przez przedsiębiorstwo specjalista. Przy wyborze konsultanta HR powinno się zwrócić wyjątkową uwagę na jego doświadczenie. Warto przeanalizować to, dla jakich przedsiębiorstw dotąd pracował i, co kluczowe, jakie projekty tam realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]