Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne również dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, minimum średniego wykształcenia i obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Warunkiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi gdy podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.