Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Badania wysokościowe Bielsko Biała - zajrzyj tu po dalsze informacje o tych usługach

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej 3 metry nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale też pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak przebiegają takie badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem), okulistyki i neurologii. Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można też wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokościach, ich przeprowadzenie jest więc szczególnie ważne. Nie trzeba martwić się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż jest możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego typu trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast poddawać się im rokrocznie.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]