Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Zamów ochronę osób i mienia Kraków.

Form zabezpieczania mienia i osób jest bardzo dużo. Zalicza się do nich wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji w większości przypadków decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony budynek stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]