Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Tutaj dowiesz się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała.

Kiedy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania ten przepisy nakładają też na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka konieczność i na czym badania te polegają?

Czy badania operatorów są niezbędne?

Ustawa precyzyjnie określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, kłopotami ze wzrokiem czy zbyt powolną reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej należy, i to powoduje, że wykonywanie takich testów jest niebagatelne.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, jakim poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie zmierzchowe, a także poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to zależne głównie od wieku osoby badanej. Standardowo są to 3-4 lata, natomiast w przypadku osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – 1-2 lata.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]