Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]