Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Platan, Slican i Panasonic, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centralka telefoniczna umożliwia przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Ma ona również możliwość danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.